Udgivet tir d. 17. sep 2019, kl. 11:37

Tilmelding nødvendig:

Ved Demenskonsulent Vivi Ahmio: 99454699

eller Diakonipræst Ivana Høgagard: 24654639

Formål:

At være pårørende omsorgsgiver til en demensramt er krævende og sårbart. Vi vil i dette forløb hjælpe hinanden med følelsesmæssig støtte, som man som pårørende har brug for, men ikke altid har tid eller plads til. At sidde i en gruppe med andre, som er i samme situation, og som man kan spejle sig i, kan give luft til udfordringerne i hverdagen og mindske følelsen af ensomhed i den svære situation som pårørende.

Program:

3. oktober 13-15 i Brønderslev sognegård. Intro. Præsentation af deltagerne og deres aktuelle situation

7. november 13-15 i Brønderslev sognegård. Forandringer. Hvilke forandringer har demensen medført i dagligdagen?

5. december 13-15 i Brønderslev sognegård. Følelser. Hvilke følelser fylder i sygdomsforløbet?

9. januar 13-15 i Hjallerup kirkehus. Relation. Hvordan har demensen påvirket forholdet til den anden?

6. februar 13-15 i Hjallerup kirkehus. Fremtiden. Hvordan præger demensen tanker om fremtiden?

5. marts i Hjallerup kirkehus. Afslutning med spisning, evaluering og afrunding af forløb.

Kategorier Nyheder