Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Information om Covid-19

Gældende fra den 26. oktober 2020

I forlængelse af statsministerens pressemøde fredag den 23. oktober 2020 kom der nye tiltag med henblik på corona-smitteforebyggelse.

Forsamlingsforbud:

Ændringerne i forsamlingsforbuddet har betydning  for udendørs aktiviteter ifm. kirken,
hvor deltagerne ikke i al væsentlighed sidder ned.

For begravelser og bisættelser gælder, at antallet forsamlet personer er blevet ændret fra 200 til 50 personer. Dette er uanset om deltagerne står op eller sidder ned.

I de lokaler som Hjallerup Kirke råder over, hvilket vil sige Hjallerup Kirke, Kirkehuset og Kulturhuset gælder stadig de tidligere regler og retningslinjer. Det betyder gudstjenester, kirkelige handlinger eller lignede kan derfor afvikles som hidtil. Naturligvis med overholdelse af de gældende areal- og afstandskrav og med fokus på hygiejne og udluftning. Det betyder forsamlingsforbuddet på 10 personer, ikke gælder indendørs i de lokaler, som Hjallerup Kirke råder over.

Ved indendørs arrangementer skal de til enhver tid gældende arealkrav og afstandskrav overholdes. Det anbefales, at der bør holdes minimum 1 meters afstand mellem deltagere, som ikke til daglig er i tæt kontakt og minimum 2 meters afstand, hvis der synges.

Der må dog i ingen tilfælde være flere end 500 personer til stede samtidig ved indendørs og udendørs arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende.

Ansatte og andre personer, der er tilknyttet lokalerne, skal bruge handsker ved udlevering af ikke-emballerede fødevarer, hvis fødevarerne berøres med hænderne.

Visir eller mundbind:

Der skal bæres mundbind/visir, når man går ind i lokaler, der er offentlige. Det gælder også, når du bevæger dig, og/eller når du står og snakker med andre indenfor. Når man derimod opholder sig udenfor kirken behøves man ikke mundbind. Det samme er gældende, når du står og synger med den rette afstand f.eks. ved en gudstjeneste, eller når du sidder på din plads. I disse tilfælde er det ikke nødvendigt med mundbind.

Kravet om mundbind gælder ikke for præster og andre forkyndere eller ansatte og frivillige, som bistår forkynderen under ceremonien eller ved andre aktiviteter afholdt af kirken. Kravet gælder heller ikke deltagere, som har en central rolle i den konkrete ceremoni f.eks. dåbsbarn/-forældre og faddere, når dåbshandlingen finder sted, konfirmander, brudepar (inklusiv personer som bistår brudeparret i forbindelse med ceremonien) og ved bisættelser og begravelser for de nærmeste efterladte (inklusiv kistebærere). Undtagelsen gælder ikke nødvendigvis hele begravelsesfølget.

Hvis kirkegængeren ønsker at modtage nadver, er man omfattet af undtagelsen om at de medvirkende ikke skal bære mundbind under den konkrete kirkelig aktivitet. Der er derfor ikke krav om, at altergæsten bærer mundbind eller visir, når vedkommende går op til alteret og returnerer til sin plads. Mundbindet kan dog være et godt supplement til sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger vedrørende afstand og hygiejne, som under alle omstændigheder bør overholdes

I forbindelse med menighedsaktiviteter med offentlig adgang, gælder de almindelige regler for brug af mundbind i lokaler, hvor Hjallerup Kirke gennemfører aktiviteter. Det betyder, at deltagere på 12 år og derover skal have tildækket mund og næse ved brug af mundbind eller visir, når de går ind og ud af lokalet, samt når de bevæger sig rundt i lokalet. Kravet gælder ikke, når deltagerne sidder ned.  

Hurtig overblik ift. mundbind/visir:

Ovenstående er taget fra: https://www.km.dk/covid-19-information/ og  https://www.km.dk/fileadmin/files/vejledninger/NYRetningslinjer_pr._28._oktober_2020.pdf og https://www.folkekirkenspersonale.dk/tiltag-vedr-coronacovid-19/spoergsmaal-og-svar/

Følgende giver et overblik over antal deltagere, der må være i kirkehusets lokaler:
Undervisninglokale - 72 m2: 18 personer, hvis der synges. 36 personer hvis det er uden sang.
Kantine - 32 m2: 8 personer, hvis der synges. 16 personer hvis det er uden sang.
Foyer - 73 m2: 18 personer, hvis der synges. 36 personer hvis det er uden sang.