Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Information om Covid-19

OPDATERET 4. juli 2021 - Info fra kirkeministeriet 

Forsamlingsforbud:

Folkekirken er undtaget fra det generelle indendørs forsamlingsforbud i lokaler, som de råder over, når det gælder de centrale dele af gudsdyrkelsen, dvs. gudstjenester og religiøse handlinger som f.eks. dåb, bøn, vielse og begravelser/bisættelser. Dette berører Hjallerup Kirke, Kirkehuset og Kulturhuset.

Ved aktiviteter, der ikke indgår i de nævnte ovenfor som f.eks. kor, litteraturgruppe, studiekreds m.m., gælder det generelle forsamlingsforbud. 
Generelt indendørs forsamlingsforbud er på 250 personer.

Anbefalinger om begrænset varighed af indendørs gudstjenester og religiøse handlinger og om undladelse af fællessang er ophævet. 

Arealkravet lempes, så der gælder en deltagerbegrænsning, hvorved der højst må deltage 1 person pr. 4 kvm gulvareal i kirken/lokalet, hvis deltagerne går rundt. Arealkravet er 1 person pr. 2 kvm gulvareal i kirken eller lokalet, hvis deltagerne i det væsentlige sidder ned eller knæler. Der bør sikres mindst 1 meters afstand mellem deltagere, som ikke er i daglig tæt kontakt, dog mindst 2 meter, når der synges.


Det udendørs forsamlingsforbud er ikke gælende mere ved f.eks. gudstjenester, bøn, vielser, dåb og bisættelser/begravelser. Dog er der et forsamlingsforbud på 500, hvis det er en udendørs aktivitet, hvor deltagerne står op eller går rundt.

Hvis der er flere deltagere til stede end hhv. 250 og 500 skal aktiviteten overholde
- arealkrav
- afstandskrav på mindst 1 meter (2 meter hvis der skal synges) mellem deltagere,
- krav om coronapas

Kirkeministeriet gør forskel på om det er relateret til gudstjenester, dåb, bøn, bisættelser/begravelser og vielser eller om det er andre menighedsaktiviteter. 

Læs nærmere i bilag 1 via følgende link:

https://www.km.dk/fileadmin/share/dokumenter/NY_Bilag_1_14062021.pdf

Ved indendørs- og udendørsaktiviteter tæller præsten/forkynderen, kirkens/kirkegårdens personale og andre ansatte ikke med ved opgørelsen relateret til forsamlingens størrelse.

Visir eller mundbind:

Kravet om mundbind eller visir er ophævet

Ovenstående er taget fra: https://www.km.dk/covid-19-information og https://www.folkekirkenspersonale.dk/tiltag-vedr-coronacovid-19/spoergsmaal-og-svar/