Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Information om Covid-19

 

OPDATERET 6. maj 2021 - Info fra kirkeministeriet 

 

Forsamlingsforbud:

Indendørs forsamlingsforbud på maksimalt 25 personer.
Folkekirken er undtaget fra det generelle indendørs forsamlingsforbud i lokaler, som de råder over, når det gælder de centrale dele af gudsdyrkelsen, dvs. gudstjenester og religiøse handlinger som f.eks. dåb, bøn, vielse og begravelser/bisættelser. Dette berører Hjallerup Kirke, Kirkehuset og Kulturhuset.

Anbefalinger om begrænset varighed af indendørs gudstjenester og religiøse handlinger og om undladelse af fællessang er ophævet. 

Arealkravet lempes, så der gælder en deltagerbegrænsning, hvorved der højst må deltage 1 person pr. 4 kvm gulvareal i kirken/lokalet, hvis deltagerne går rundt. Arealkravet er 1 person pr. 2 kvm gulvareal i kirken eller lokalet, hvis deltagerne i det væsentlige sidder ned eller knæler. Der bør sikres mindst 1 meters afstand mellem deltagere, som ikke er i daglig tæt kontakt, dog mindst 2 meter, når der synges.

 

Udendørs forsamlingsforbud på 75 personer.
Det udendørs forsamlingsforbud gælder for alle udendørs aktiviteter, også gudstjenester, vielser, barnedåb, begravelse/bisættelser eller lignende religiøse handlinger samt øvrige menighedsaktiviteter. Dette er uanset om deltagerne står op eller sidder ned. 

 

Ved indendørs- og udendørsaktiviteter tæller præsten/forkynderen, kirkens/kirkegårdens personale og andre ansatte ikke med ved opgørelsen relateret til forsamlingens størrelse.

 

Ansatte og andre personer, der er tilknyttet lokalerne, skal bruge handsker ved udlevering af ikke-emballerede fødevarer, hvis fødevarerne berøres med hænderne.

Visir eller mundbind:

Der skal bæres mundbind/visir, når man går ind i lokaler, der er offentlige. Det gælder også, når du bevæger dig, og/eller når du står og snakker med andre indenfor. Når du derimod opholder dig udenfor kirken, behøves du ikke mundbind. Det samme er gældende, når du står og synger med den rette afstand f.eks. ved en gudstjeneste, eller når du sidder på din plads. I disse tilfælde er det ikke nødvendigt med mundbind.

Kravet om mundbind gælder ikke for præster og andre forkyndere eller ansatte og frivillige, som bistår forkynderen under ceremonien eller ved andre aktiviteter afholdt af kirken. Kravet gælder heller ikke deltagere, som har en central rolle i den konkrete ceremoni f.eks. dåbsbarn/-forældre og faddere, når dåbshandlingen finder sted, konfirmander, brudepar (inklusiv personer som bistår brudeparret i forbindelse med ceremonien) og ved bisættelser og begravelser for de nærmeste efterladte (inklusiv kistebærere). Undtagelsen gælder ikke nødvendigvis hele begravelsesfølget.

Hvis kirkegængeren ønsker at modtage nadver, er man omfattet af undtagelsen om at de medvirkende ikke skal bære mundbind under den konkrete kirkelig aktivitet. Der er derfor ikke krav om, at altergæsten bærer mundbind eller visir, når vedkommende går op til alteret og returnerer til sin plads. Mundbindet kan dog være et godt supplement til sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger vedrørende afstand og hygiejne, som under alle omstændigheder bør overholdes

I forbindelse med menighedsaktiviteter med offentlig adgang, gælder de almindelige regler for brug af mundbind i lokaler, hvor Hjallerup Kirke gennemfører aktiviteter. Det betyder, at deltagere på 12 år og derover skal have tildækket mund og næse ved brug af mundbind eller visir, når de går ind og ud af lokalet, samt når de bevæger sig rundt i lokalet. Kravet gælder ikke, når deltagerne sidder ned.  

Hurtig overblik ift. mundbind/visir:

Ovenstående er taget fra: https://www.km.dk/covid-19-information og https://www.folkekirkenspersonale.dk/tiltag-vedr-coronacovid-19/spoergsmaal-og-svar/