Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Yderlig info ang. gudstjenester, ugens bøn, barnedåb og telefonopkald

Korte stillegudstjenester

I kirken må vi hele tiden følge de retningslinjer og restriktioner, som vi modtager fra kirkens ledelse, der følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger. På den baggrund blev der i foråret 2020 ganske historisk lukket for gudstjenester i folkekirken. Igen til jul skete det landet over, at gudstjenesterne blev aflyst – denne gang anbefalet af biskopperne. 

Nu er kirken til trods for den omfattende nedlukning i vores samfund igen åben for gudstjenester, men med meget skærpede retningslinjer. Der er tale om ganske korte gudstjenester med karakter af andagter.  Gudstjenesterne vil vare cirka 20-30 minutter og indeholde musik, tekstlæsning, refleksion, bøn og velsignelse. Der vil ikke være hverken fællessang eller altergang, og der vil være yderligere begrænset deltagertal.

Vi har lokalt i Hjallerup valgt at kalde gudstjenesterne her i januar for andagter eller kort gudstjeneste, da de vil være af mere meditativ karakter med plads til stilhed og fordybelse.

Hold øje med kirkens hjemmeside for løbende opdatering – eventuel indførelse af tilmelding.


Ugens bøn

I den kommende tid, vil vi ugentligt skrive en bøn og lægge den på kirkens hjemmeside og Facebookside samt inkludere den i søndagens korte gudstjeneste. Har du noget på hjerte, som du gerne vil have med i bønnen, så send meget gerne nogle ord til kirkens præster. Vi vil behandle henvendelsen i al fortrolighed og inddrage ordene i den fælles ugentlige bøn.

Denne uges bøn:

Gud, Hvorfor kan jeg ikke bare tage imod livets gaver?

Jeg ved ikke, om jeg er bange eller blind.
Du kaster om dig med frø fulde af liv.
Og jeg ryster dem bare af mig igen.

Pyt, siger du så og kaster på ny.

Tak!
Tak for tålmodighed og vedholdenhed.
Tak at du holder af mig, om mig og fast i mig.
Og ikke kun mig – også min næste, som jeg ikke kan nå.
Ham, som ikke tager imod min hånd, når jeg rækker den ud.

Sammen med ham beder jeg:
Lad dine livsfrø nå gennem vores forsvar.
Lad dem vokse og gro i vores hjertemuld
og springe ud med liv og glæde - flerfoldigt, så vi bliver gavmilde som du.

Gør det før vi er klar over, at vi er klar til det.
Lad livet leve i os!

Amen!


Vil du have et opkald?

I denne tid, hvor vi ikke kan mødes i forskellige sammenhænge, kan tiden let blive lang og måske ensom. Der er dog elementer, som kan bryde stilheden: F.eks. en telefon, der ringer og en stemme i den anden ende af røret.

Hvis du kunne tænke dig i denne tid at blive ringet op nogle gange hver uge, er du velkommen til at kontakte en af tovholderne på kirkens besøgstjeneste: Marie Kirketerp (24440622), Karsten Knudsen (41295230) eller Ella Simonsen (25375590). Når du har meldt dig til telefontjenesten, vil vi sørge for, at du modtager et opkald med jævne mellemrum fra en af kirkens frivillige.

Du er også meget velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker at være behjælpelig med de ugentlige opkald. 

 


Hvad gør vi med barnedåb i denne tid?

2020 har været et år, hvor mange har set sig nødsaget til at udskyde barnedåb. Mange har samtidig udtrykt et ønske om at holde dåb, når det bliver muligt igen at samle familien. 

Hermed vil vi gerne gøre opmærksom på, at det er muligt at aftale dåb med kort varsel, ligesom det kan være rigtig fint at holde dåb, hvor det blot er de nærmeste, som er forsamlet.

Som situationen er lige nu, vil alle dåb blive afhold som kortere dåbsgudstjenester, hvor der kun bliver døbt ét barn ved hver dåbsgudstjeneste. Således for at undgå større blandede forsamlinger.

Dåb kan afholdes om søndagen – før eller efter den ordinære gudstjeneste. Derudover er der planlagt lørdagsdåb følgende dage: D. 6. feb., d. 6. marts og d. 3. april. Alle tre dage kan der aftales dåb kl. 9.00, 9.45, 10.30 og 11.15.