Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Ugens salme

Teksten denne side er hentet fra hjemmesiden: www.salmer.dk

 

Du gav mig, o Herre, en lod af din jord

 

1. Du gav mig, o Herre, en lod af din jord,
som jeg nu min egen må kalde.
Du gav mig et dagværk og brød til mit bord.
Her lever jeg trygt på dit mægtige ord,
der taler til mig som til alle.
Her bygtes mit bo,
her nyder jeg ro
og kan dig med glæde påkalde.

2. Af henfarne slægter jeg arved den vang,
hvis muld jeg for udsæd nu pløjer.
Her rydded de marken for stene engang
og dyrked den siden med suk eller sang.
Nu, Herre, for dig jeg mig bøjer:
den mark, som blev min,
var altid dog din.
Min tanke til dig jeg ophøjer.

3. Så lær mig at leve, o Gud, som jeg kan,
frimodigt som fuglen i skove,
og takke for regnen, som vander mit land,
for solskin og varme i sommerens brand,
for avl i min lade dig love.
Hvad magted jeg vel,
om du ej gav held?
Det vokser jo, medens vi sove.

4. Så lær mig da, Herre, at dig til behag
jeg bruger det pund, mig blev givet,
at fylde med hæderligt virke min dag,
at hjælpe og værne om den, som er svag,
at elske, thi deri er livet.
Og giv mig til sidst
et navn, Herre Krist,
som er i din livsbog indskrevet!

C.R. Sundell, Karl Laurids Aastrup, 1934 1945
Melodi: Knud Jeppesen
© Karl Laurids Aastrup og Salmedatabasen

Via følgende link kommer man til en side, hvor man kan høre melodien til ugens salme:

... Ingen melodi denne gang ...

Ugens salme: Du gav mig, o Herre, en lod af din jord

Kirkeåret efter pinse kaldes trinitatistiden. Frem til afslutningen af kirkeåret skal begivenhederne i julen, påsken og pinsen nu udlægges i kirkens tekstlæsninger, prædikener og salmesang. Det er her, man som kirkegænger bliver konfronteret med forkyndelsen af, hvad kristendom er og betyder. 

En god bekendt, der nu er død, sagde engang, at på hans gravsten skulle stå sidste vers af K.L Aastrups oversættelse af den svenske salme ”Du gav mig, o Herre, en lod af din jord”, fordi verset rummer essensen af kristendommen. 

Han fik ikke verset på sin gravsten, men jeg er enig i hans vurdering af salmen. Jeg holder også selv meget af den. I den danske salmebog er salmen placeret som en efterårssalme, selv om den blev skrevet af den svenske præst Carl Reinhold Sundell i 1934, lige efter midsommer, som han selv fortæller det et sted. 

Den danske præst K. L. Aastrup var flygtning i Sverige fra 1944 til 1945 og oversatte der mange svenske salmer til dansk. Salmen her egner sig til at blive sunget hele året, fordi den med enkle billeder sammenfatter kristenlivet. Salmen er formuleret som en bøn og tak, og den rummer den klassiske lutherske kaldstanke, at vi alle har fået en plads og en opgave her på jorden, som vi skal løfte og udfylde til Guds ære, vores næstes gavn og vores egen glæde. Salmen var skrevet til landmænd og benytter sig af billeder fra landbruget, men det er også billeder, som andre kan spejle sig i.

Salmen lægger vægt på, at vi mennesker skal takke Gud. Vi må takke for regn, solskin og varme og alt det, der skaber liv og vækst, for hvad kan vi egentlig selv udrette uden hjælp fra Gud? ”Det vokser jo, medens vi sove,” hedder det i en smuk sætning, der er gået over i sproget. 

Det sidste af salmens fire vers lyder: 

Så lær mig da, Herre, at dig til behag 
Jeg bruger det pund, mig blev givet, 
At fylde med hæderligt virke min dag, 
At hjælpe og værne om den, som er svag, 
At elske, thi deri er livet. 
Og giv mig til sidst 
Et navn, Herre Krist, 
Som er i din livsbog indskrevet!

Salmen har angiveligt vakt anfægtelse i nogle grundtvigske kredse herhjemme, fordi salmens afslutning i deres tolkning må forstås sådan, at mennesker ikke får deres navn indskrevet i livsbogen ved dåben, altså frelses ved dåben, men at frelsen er noget, vi her må bede Gud om, også selv om vi er døbt. Sådan læser jeg ikke ordene, men forstår versets sidste linjer som en bøn om, at vort liv må være i Guds hænder uanset hvad. 

Som alle gode salmer afhænger også denne af en god melodi, og det har den fået af Knud Jeppesen i 1951.

Erik Bjerager, seniorkorrespondent ved Kristeligt Dagblad