Foredrag

Sorgforedrag

Diakonigruppen og Hjallerup Kirke indbyder til sorgforedrag. Det er Ruth Østergaard Poulsen, som er fhv. sygehuspræst, der er inviteret itl at holde foredrag.
Temaet vil være: 

Hvordan kan vi leve med døden?
Hvordan kan vi leve med sorgen efter døden?
Hvordan kan vi leve med angsten for døden?

Det foregår i Hjallerup Kirke den 27. oktober kl. 19.00

Det er gratis at deltage, men grundet Covid-19 er der begrænsning på antallet.
 TILMELDINGEN LUKKET - Der er ikke flere ledige pladser.