Minikonfirmander

Kend Din Kirke som Minikonfirmand

Minikonfirmandundervisningen for 3. klasserne er i fuld gang, hvor eleverne kommer helt tæt på Hjallerup Kirke.  En eftermiddag kan typisk byde på sang, bibelfortælling, leg og kreative aktiviteter, noget hyggeligt at spise og drikke. Eleverne får viden om bl.a. kirkerummet, musik, præstens tøj, orgel, dåb, nadvor, bøn, påske, kirkegården og får besøg af en bedemand. 

Det foregår tirsdage kl. 13.50-15.10 i og omkring Hjallerup Kirke.

Eleverne bliver hentet af en bus ved skolen kl. 13.45 og bliver afleveret ved skolen igen 15.15. De første par gange vil der være en fra kirken, der henter dem og følges med dem i bussen, så de lærer det. 

Opstart for 3.B er den 20. okt. 2020 og for 3.C er der opstat den 26. jan 2021.

Yderlig information eller spørgsmål kan rettes til Ulrika på mail: hj.kirke.organist@live.dk 

Mange hilsner Ruth (underviser), Ulrika (organist), Ivana (præst) og Marie (præst)

Tilmeldingen er stadig åben og kan foregå via følgende link:

Minikonfirmand