Et hus at komme til,                                        

velkommen her du være vil                                 

bygget af sten, af ånd og krop.                           

rejser sig op                                                         

solid, urokkelig -                                                   

et hus du trygt kan høre hjemme i.  

(Et hus at komme til, Janne Mark)

 

Sådan hedder det i en ny salme.

Og Hjallerup Kirke ønsker at være en sådan kirke:

Vi holder rigtig meget af vores fysiske kirkehus.

Men uden ånd og krop var huset jo bare et museum.

Det er Ånden, der gør det kristne budskab levende og nærværende,

og hver eneste menneske (krop), der færdes her til hverdag og fest,

i sorg og glæde, er med til at gøre huset til det, det er er.

Vi vil gerne være kirke for mennesker i al deres forskellighed.

Vi ønsker, at fællesskabet omkring kirken må opleves åbent og rummeligt,

så den enkelte føler sig set og værdsat som den han/ hun er.

Og har man lyst, er der altid mulighed for her at bruge sine evner til gavn for

fællesskabet. Alle inviteres til at engagere sig og tage medejerskab.

En stor stab af frivillige er med til at give Hjallerup Kirke krop.

Vi håber, at vores kirke også er et hus for dig,

Og vi har brug for dig, - for dit nærvær, dit engagement og dine tanker